Авторство и търговски марки

Търговски марки и авторски права

Всички права върху търговски, марки, търговски наименования и обозначения, продукти, дизайни, изображения, лога и други сродни които присъстват на сайта в текстов или графичен вид, са собственост на техните законни притежатели. Приема се, че те могат да бъдат както регистрирани, така и нерегистрирани като такива. Публикуването им на страниците на сайта не може да се счита за предявяване на права за ползване или притежаване на лиценз за тяхното използване. Promociimebeli.com, не носи отговорност за публикуваните в каталозите оферти и продукти.